Termeni și condiții

Reading Time: 3 minutes

Proprietatea Intelectuală

Materialele conținute și drepturile de proprietate intelectuală din acest site de web aparțin sau sunt licențiate societății First Content Studio SRL și sunt protejate de lege. Folosirea textelor și a datelor (de ex. Comunicate de presă, baze de date și altele) este permisă în următoarele condiții:

  1. Documentele nu vor fi modificate;
  2. Materialele pot fi folosite doar pentru uzul personal, non-comercial.
  3. Orice copie a acestor materiale sau orice parte a acestora trebuie să includă inștiințarea de copyright.

Folosirea informațiilor este interzisă în afara celor enunțate mai sus. Orice încălcare a acestor indicații va fi pedepsită conform legii. Utilizarea textelor și a datelor în condițiile de mai sus nu permite folosirea designului si a layout-ului sau a fotografiilor afișate pe acest site de web sau pe un site de web care aparține First Content Studio SRL. Elemente singulare aflate pe acest site de web sunt protejate copyright; acestea nu vor putea fi copiate sau imitate, decât în limita impusă de punctele 1-3 de mai sus; toate acestea sunt valabile în special pentru mărci, logo-uri, grafică, imagini și culori folosite pe acest site de web. Această licență de a recopia nu permite includerea materialului sau a oricărei părți din el în orice altă lucrare sau publicație, fie în formă de copie pe hard, electronică ori de altă natură. În special (dar fără limitare) nicio parte a acestui site nu poate fi distribuită sau copiată în vreun scop comercial.

Nimic din ceea ce este conținut în acest site nu poate fi subînțeles ca oferind utilizatorului, implicit sau în vreun alt fel, vreo licență sau drept în baza unui patent, marcă de înregistrare sau drept de autor aparținând proprietarului acestui site sau ale oricărei terțe părți.

Nicio parte a acestui website nu poate fi reprodusă, retransmisă ori stocată pe un alt website sau într-un alt tip de sistem electronic de înregistrare.

Imagini de la terți

Acest site de web conține imagini, în special sub forma unor fotografii, care se află în proprietatea unor terți. Folosirea acestora în scop comercial, fara acceptul proprietarului de drept, este interzisă în mod expres.

Mărci, Denumiri, Logo-uri

Toate denumirile de produse și alte denumiri aflate pe acest site de web sunt mărci înregistrate ale unor companii aparținând grupului de societăți First Content Studio SRL, indiferent dacă sunt marcate sau nu cu simbolul ® , ™ sau ©. Folosirea acestora este interzisă terților.

Riscuri

Utilizatorul își asumă riscul de a accesa site-ul de web și de a utiliza documentele afișate pe acesta. INFORMAŢIILE CONŢINUTE ÎN ACEST SITE DE WEB VĂ SUNT OFERITE “CA ATARE”, DOAR PENTRU SCOPURILE DUMNEAVOASTRĂ DE INFORMARE, FĂRĂ VREO GARANŢIE DE ORICE FEL. Aceste informaţii pot conţine erori tipografice, iar informaţiile vor fi modificate, reactualizate şi şterse fără înştiinţare prealabilă. First Content Studio SRL își rezervă dreptul de a aduce în orice moment modificări. Descărcarea programelor se va face pe risc propriu. Utilizatorul este răspunzător pentru asigurarea confidențialității datelor. Acest lucru este valabil în special înainte de efectuarea unei descărcări de programe de pe site-ul nostru de web.

Proprietarul acestui site nu răspunde pentru virușii care afectează sistemul utilizatorului ca urmare a accesării materialelor audio, video, a datelor sau textelor de pe site.

Link-uri

First Content Studio SRL nu oferă nici o descriere şi nici o garanţie în vreun fel referitoare la orice alt site de web pe care puteţi alege să îl accesaţi prin acest site. Legăturile (link-urile) oferite de First Content Studio SRL către astfel de site-uri de web sunt oferite doar pentru confortul dumneavoastră şi nu trebuie considerate a sugera că First Content Studio SRL aprobă conținutul acelor site-uri de web sau orice conţinut al acestora.

Toate informațiile existente pe prezentul site au rol pur informativ și nu au scopul de a oferi consultanță sau sfaturi într-un anumit domeniu. Proprietarul acestui site își declină orice responsabilitate față de orice persoană cu privire la orice fapt rezultat în urma utilizării informațiilor existente pe acest site.

Vă rugăm să verificați secțiunile referitoare la condițiile legale și politica de confidențialitate ale oricărui alt site aparținând proprietarului actualului site sau al unei terțe părți către care accesați conexiunea.

Limitare de Responsabilitate

First Content Studio SRL nu va fi în nici o situaţie responsabilă faţă de nici o parte pentru orice daune directe, indirecte, speciale sau alte tipuri de daune rezultante referitoare la utilizarea acestui site de web, ca de exemplu dar fără a se limita la orice pierderi de profit, întreruperea afacerilor sau pierdere de date, chiar dacă partea nu este avertizată în mod expres asupra posibilităţii unor astfel de daune.

Folosirea informațiilor

Comunicațiile de la utilizatori (altele decât datele cu caracter personal) sunt tratate ca neconfidențiale și ca nefiind proprietatea acestora, iar proprietarul acestui site poate utiliza informațiile în orice scopuri, incluzând reproducerea și publicarea, precum și utilizarea ideilor în orice scopuri, inclusiv comerciale. Astfel, în cazul în care cei care accesează documentele produse de proprietarul acestui site intervin cu întrebări, comentarii, sugestii sau alte informații de acest tip, în legatură cu conținutul unui material, aceste informații vor fi considerate drept non-confidențiale iar proprietarul acestui site nu va avea nici un fel de obligație legată de asemenea informații, având libertatea de a reproduce, utiliza, publica și distribui informațiile respective fără nicio restricție. Proprietarul acestui site va avea libertatea de a utiliza, în orice scop, ideile, conceptele, know-how-ul și tehnicile menționate în aceste informații.