Politică de confidențialitate

Reading Time: 4 minutes

Respectarea dreptului la confidențialitatea datelor cu caracter personal

First Content Studio SRL respectă dreptul dumneavoastră la confidențialitate. Acest document rezumă politica noastră privind datele cu caracter personal pe care le putem colecta prin intermediul website-ului și modul în care le putem utiliza.

Prin transmiterea mesajului dumneavoastră ce poate conține date cu caracter personal (precum adresa de e-mail, nume, prenume, adresa) catre această adresa de e-mail menționată la secțiunea « Date de contact » sau altă adresa de e-mail menționată de website cu acest scop, vă exprimați acordul în mod expres și neechivoc pentru prelucrarea acestor date de către First Content Studio SRL. Scopul prelucrării acestor date este de a comunica pe e-mail, prin platforma proprie. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată pe contact@firstcontent.ro.

 

Datele personale

Datele cu caracter personal ce pot fi colectate sunt: nume și prenume, adresă, oraș, cod poștal, numărul de telefon, adresa de email, numai atunci când aceste informații sunt trimise de către utilizator cu scopul desfășurării activităților de comunicare prin platforma proprie de e-mail a First Content Studio SRL. De asemenea, datele de mai sus sunt colectate de First Content Studio SRL în masura în care aceste date sunt comunicate de utilizator prin telefon.

Transmiterea datelor către terți împuterniciți ai First Content Studio SRL respectă dreptul dumneavoastră la confidențialitate. Transmiterea datelor către terți (alții decât împuterniciții First Content Studio SRL), prin transfer, închiriere, schimbare sau prin orice altă modalitate, nu se va face decât în cazul în care există acordul expres în scris al persoanei care a transmis aceste date.
În plus, prin completarea și trimiterea formularelor puse la dispoziția utilizatorilor pe website, cu date personale, utilizatorii își dau în mod expres si neechivoc consimțământul asupra prelucrării acestora în vederea realizării scopurilor/obiectivelor înscrise pe website în legătură cu respectivul formular. First Content Studio SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal înregistrat sub numarul 2699 la ANSCDCP (Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal) pentru scopuri de marketing direct, și/sau împuterniciții săi vor utiliza aceste date pentru a răspunde cererii de informații a utilizatorului sau în scopurile care sunt prezentatate pe website. În acest sens, datele pot fi utilizate pentru a contacta utilizatorii în scopurile pentru care aceștia le-au furnizat. Datele cu caracter personal furnizate de către utilizator pe acest website nu vor fi transmise către nicio terță parte, cu excepția împuterniciților First Content Studio SRL sau în cazul în care se specifică altfel în formularul sau informațiile existente pe website.

Proprietarul acestui website va asigura utilizatorilor dreptul de acces, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, publicată în M.Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată pe adresa de email contact@firstcontent.ro, în atentia departamentului Marketing.

Puteti vizita acest website fără a ne comunica identitatea dumneavoastră. În scopuri statistice, pot fi culese informatii generale, precum: tipurile de browser folosite de utilizatori, numele domeniului și țara din care este accesat website-ul fără a exista însă o posibilitate de identificare a persoanei utilizatorului în baza informațiilor de mai sus.

Concursuri și campanii promoționale

Website-ul nostru include uneori notificări privind anumite promoții pe care le realizăm și vă putem da uneori posibilitatea de a vă înregistra electronic. În acest caz, vom folosi informațiile furnizate în scopul desfășurării promoției (de ex. pentru a vă contacta dacă sunteți câștigător). De asemenea, prezentul website poate fi folosit pentru îndeplinirea obligației legale privind publicarea regulamentului campaniilor promoționale ale First Content Studio SRL, precum și pentru publicarea listei câștigătorilor în cadrul respectivelor campanii. În limite rezonabile de timp după încheierea promoției, informațiile personale vor fi șterse din baza noastră de date, cu excepția cazului în care sunteți de acord să le păstrăm în continuare și să le utilizăm pentru a vă contacta din nou.

Confidențialitate

Siguranța datelor trimise de dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Înainte de a fi transmise pe internet, acestea vor fi securizate. De asemenea, în vederea asigurării confidențialității și integrității datelor cu caracter personal, First Content Studio SRL a implementat măsuri tehnice și organizatorice de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal.

Cookies

Unele dintre paginile noastre de web pot conține fișiere temporare (“cookies”), care reprezintă date ce pot fi trimise către browserul dumneavoastră de website și memorate în computerul dumneavoastră. Acest lucru permite serverului nostru să vă “recunoască” atunci când vizitați website-ul nostru în viitor. Majoritatea browserelor de web pot fi configurate să nu accepte cookies sau să vă anunțe când un cookie este trimis către dumneavoastră. Acestea pot fi dezactivate de către utilizatori.

Protocol de acces

Accesul dumneavoastră la acest website poate fi permis pe baza unui protocol. First Content Studio SRL își rezervă dreptul de a folosi aceste informații în exclusivitate în scopuri statistice, pentru a-și putea îmbunătăți anumite produse, concepte de service și website.

Prin folosirea oricăror mijloace automate de transmitere a informației (i.e: opțiuni de genul „sunt de acord”, „ok”, „trimite” etc.), utilizatorul confirmă că a citit și înțeles atât prezenta Politică de Confidențialitate, cât și Declarația Legala și că este de acord cu conținutul acesteia. Pentru orice nelămuriri cu privire la conținutul acesteia, utilizatorul este rugat să se adreseze la adresa e-mail contact@firstcontent.ro.